top of page

jak powstaje ogród?

GARDENcasa wizja lokalna

współpraca z Inwestorem

 • zapytanie od Klienta

 • wizja lokalna i wywiad z Klientem 

 • podpisanie umowy i wpłata zaliczki

 • etap 1 projekt koncepcyjny 

 • etap 2 projekt wykonawczy

 • przekazanie dokumentacji 

 • opracowanie kosztorysu realizacji 

 • etap 3 realizacja projektu

etap 1 projekt koncepcyjny ogrodu

 • analiza działki i krajobrazu otoczenia

 • podział przestrzeni na strefy na rzucie 2D

 • schemat komunikacji i układu oświetlenia

 • lokalizacja kluczowych dużych roślin

 • nastrój ogrodu, stref, szaty roślinnej na zdjęciach

 • referencje dla małej architektury, nawierzchni, wyposażenia

GARDENcasa podział przestrzeni
GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard

rzut 2D ze schematem funkcjonalnego podziału przestrzeni na działce 

moodboardy z referencjami zdjęciowymi oddającymi klimat przyszłego ogrodu 

etap 2 projekt wykonawczy ogrodu

 • rzuty z góry z wymiarowaniem w programie Gardenphilia Designer

 • lista gatunkowa i ilościowa roślin (nazwy łacińskie i polskie)

 • zalecenia pielęgnacji roślin

 • wizualizacje poglądowe 3D z symulacją sezonowości i wieku roślin

 • metraże powierzchni do kosztorysu realizacji 

GARDENcasa projekt wykonawczy

rzuty 2D  wymiarowaniem, rozmieszczeniem roślin, komunikacji, oświetlenia 

GARDENcasa rzut 2D
GARDENcasa rzut 2D jesienna szata
GARDENcasa rzut 2D zimowaszata

rzut 2D z szatą roślinną w kolorze z symulacją pór roku

GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje

poglądowe wizualizacje 3D, wirtualny spacer w ogrodzie 

etap 3 realizacja projektu

 • kosztorysowanie realizacji

 • przygotowanie podłoża i podział terenu

 • prace brukarskie, stolarskie, elektryczne, hydrauliczne

 • montaże nawodnienia, odwodnienia, oświetlenia

 • kompletowanie materiału roślinnego w szkółkach

 • pielęgnacja istniejącej roślinności

 • nasadzenia, zakładanie trawnika, łąki kwietnej 

 • nadzór autorski projektanta nad realizacją

GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
bottom of page