top of page

jak powstaje ogród?

GARDENcasa wizja lokalna

współpraca z Inwestorem

 • zapytanie od Klienta

 • wizja lokalna i wywiad z Klientem 

 • podpisanie umowy i wpłata zaliczki

 • etap 1 projekt koncepcyjny 

 • etap 2 projekt wykonawczy

 • przekazanie dokumentacji 

 • opracowanie kosztorysu realizacji 

 • etap 3 realizacja projektu

etap 1   projekt koncepcyjny ogrodu

 • analiza działki i krajobrazu otoczenia

 • podział przestrzeni na strefy na rzucie 2D

 • schemat komunikacji i układu oświetlenia

 • lokalizacja kluczowych dużych roślin

 • nastrój ogrodu, stref, szaty roślinnej na zdjęciach

 • referencje dla małej architektury, nawierzchni, wyposażenia

GARDENcasa podział przestrzeni

rzut 2D ze schematem funkcjonalnego podziału przestrzeni na działce 

GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard
GARDENcasa moodboard

moodboardy z referencjami zdjęciowymi oddającymi

klimat przyszłego ogrodu 

etap 2   projekt wykonawczy ogrodu

 • rzuty z góry z wymiarowaniem w programie Vectorworks, Gardenphilia Designer

 • lista gatunkowa i ilościowa roślin (nazwy łacińskie i polskie)

 • zalecenia pielęgnacji roślin

 • wizualizacje poglądowe 3D z symulacją sezonowości i wieku roślin w programie Gardenphilia Designer

 • metraże powierzchni do kosztorysu realizacji 

GARDENcasa projekt wykonawczy
wymiary podzial VW.JPG

rzuty 2D  wymiarowaniem, rozmieszczeniem roślin, komunikacji, oświetlenia

GARDENcasa rzut 2D
GARDENcasa rzut 2D jesienna szata
GARDENcasa rzut 2D zimowaszata

rzut 2D z szatą roślinną w kolorze z symulacją pór roku w programie Gardenphilia Designer

GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje
GARDENcasa wizualizacje

poglądowe wizualizacje 3D, wirtualny spacer w ogrodzie w programie Gardenphilia Designer 

etap 3   realizacja projektu

 • kosztorysowanie realizacji

 • przygotowanie podłoża i podział terenu

 • prace brukarskie, stolarskie, elektryczne, hydrauliczne

 • montaże nawodnienia, odwodnienia, oświetlenia

 • kompletowanie materiału roślinnego w szkółkach

 • pielęgnacja istniejącej roślinności

 • nasadzenia, zakładanie trawnika, łąki kwietnej 

 • nadzór autorski projektanta nad realizacją

GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
GARDENcasa realizacje ogrodów
bottom of page